Sabina Fabryczny

Sabina Fabryczny

Urodzona w 1986 roku. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; wydział: Tkaniny i Ubioru. Praca dyplomowa zrealizowana w pracowni malarstwa dr hab. Kamila Kuskowskiego.