pl en de

ArtInside

Marta  Węglińska

Marta Węglińska

Urodziła się w 1990 roku w Bychawie. W 2010 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na kierunku malarstwo. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Pradze, Lublinie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu. Jest dwukrotną laureatką Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008 i 2010 r.)

Artystka o własnej twórczości:

„Wszystko, co robię, niezależnie od tego, czy maluję, piszę, rysuję czy też fotografuję zawsze jest dla mnie w szczególny sposób niezbędne. Działalność twórcza rozumiana w dośćszeroki sposób jest integralną częścią codzienności, choć jednocześnie wyprowadza ze zwykłego trybu życia. Jest momentem, który z pewną częstotliwością pojawia się, dając poczucierównowagi, stałości i czegoś w rodzaju jedności z. Jest interakcją pomiędzy mną a tym, co na zewnętrz. Najlepiej jest tu przywołać słowa H. G. Gadamera. Uważał on, że pojęcie „sztuki” funkcjonuje jako gra, symbol i święto. Jako gra, gdyż domaga się aktywnego udziału. Jako symbol, ponieważ odsyła i skrywa. I  jako święto dlatego, że posiada własny autonomiczny czas.”

realizacja: insys